Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nas

PATRONI MEDIALNI:

„Jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami”

Akcja Jednomandatowe.pl to projekt NZS realizowany od listopada 2007 r.
Już wcześniej, w kwietniu 2007 r. w Lublinie Zarząd Krajowy NZS podjął uchwałę popierającą postulat wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu.

W takiej ordynacji głosuje się bezpośrednio na konkretnych kandydatów, nie na listy partyjne, okręgi są małe, co ogranicza koszty kampanii, a nierzetelnego posła łatwo odwołać, bo jest jeden w okręgu. Wyborca ma jeden głos, a posłem zostaje ten, kto zdobył najwięcej głosów. Obywatel może też sam zgłosić swoją kandydaturę po zebraniu 10 podpisów, nawet jeśli nie należy do żadnej partii politycznej.

Nieodłącznym celem akcji jest zwiększenie świadomości obywatelskiej na temat ordynacji wyborczej, celem długoterminowym - doprowadzenie do referendum ws. jednomandatowych okręgów wyborczych. Akcja zyskała poparcie m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich dra Janusza Kochanowskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab Tomasza Lutego, prof. Jadwigi Staniszkis, prof. Witolda Kieżuna, red. Rafała Ziemkiewicza, Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, Transparenty International i in.

W ramach akcji organizowane są szkolenia, debaty i happeningi, wydawany biuletyn „Ordynacja”, a także organizowane wyjazdy na coroczną manifestację w Warszawie na rzecz okręgów jednomandatowych. Publikowane są też liczne artykuły w Internecie, m.in. na blogu www.jednomandatowe.salon24.pl

Oficjalny biuletyn akcji do pobrania m.in. ze strony: www.kworum.com.pl/nzs.html

Podpis poparcia można złożyć pod adresem: www.jednomandatowe.pl


Krzysztof Kowalczyk Koordynator Regionalny

Krzysztof Kowalczyk
tel: 723-038-043
e-mail: k.kowalczyk.nzs@gmail.com

Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS