Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nasPATRONI MEDIALNI:
Dane potrzebne do faktury VAT:


Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Adres:

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
NIP: 712-24-03-470

Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS